Opslagstavle

Opdateret tidsplan

Ny Tidsplan Kruså

Prisen på fjernvarme 2023

Kære forbruger. Nedenfor ses fjernvarmeprisen for året der kommer. Situationen på energimarkedet har desværre nødvendiggjort en justering af priserne,…

Målet er nået: Nu er der mere fjernvarme på vej til Padborg og Kruså

Med 50 procent tilslutning fra de lokale forbrugere er vi nu klar til at tilbyde billig, grøn fjernvarme til 750 boliger i Padborg og Kruså.

Varsling ændring Almindelige Bestemmelser

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder o…

Motivationstarif

Ændring af afregningsmetode fra 1-1-2020. Nedenfor er der et link til en fil, hvor der er forklaring på, hvordan det opgøres. Motivationstariffen indf…

Samarbejde med Arla om overskudsvarme

Samarbejde med Arla om overskudsvarme. Pressemeddelelse Strategisk samarbejde omkring overskudvarme Padborg Fjernvarme indleder et strategisk samarbej…

Falsk SMS

Falsk SMS vedr. manglende betalinger

E-Forsyning

E-Forsyning Vi er i gang med at gøre E-Forsyning klar til alle vores forbrugere. På nuværende tidspunkt er de fleste målere opdateret, således at du k…