Prisen på fjernvarme 2023

20. december 2022


Kære forbruger. 
Nedenfor ses fjernvarmeprisen for året der kommer. Situationen på energimarkedet har desværre nødvendiggjort en justering af priserne, der kommer til at ske over 2 omgange, da visse stigninger skal varsles 3 måneder før ikrafttræden.
Gennem forhandlinger med vores største varmeleverandør, Stadtwerke i Flensburg, er der for de næste 14 måneder blevet indgået en midlertidig kontrakt, der afspejler den aktuelle prissituation på det europæiske energimarked, men som dog samtidig sikrer vores forbrugere en fornuftig pris på fjernvarme for tiden der kommer,
Fra 1. januar vil prisen pr MWh stige fra 512,50 til 562,50 DKK
Fra 1. april vil prisen pr MWh stige fra 562,50 til 675,00 DKK
For fast afgift og målergebyr fastholdes prisen fra 2022. Årsaflæsningen for forbruget vil blive foretaget d. 20.12.2022.
Der vil blive lavet en afregning af det faktiske forbrug per 31. marts, og derfor bliver rate 2 rykket fra d. 1. april til d. 31. marts, da den skal indgå i afregningen. Budgetterne vil blive revurderet og tilpasset samtidig.


Nedenstående viser prisen for et årsforbrug for et standardhus, som er 130m² og bruger 18,1 MWH
Prisen for året 2022 12.913,75
Prisen fra 1. januar til 31. marts 13.818,75 (samlet pris for et år med prisen for perioden)
Prisen fra 1. april til 31. december 15.855,00 (samlet pris for et år med prisen for perioden)

Ud fra et gennemsnit af mange års vejr-og forbrugsstatistikker vil et standardhus ligge på 15.040,50 samlet i 2023.


Samlet betyder de nye priser en stigning på cirka 18 % set over hele året. Skulle der være spørgsmål hertil, så står kontoret gerne til rådighed.
Padborg Fjernvarme ønsker alle en god Jul samt et godt nytår.