Bestyrelsesarbejde honoreres som følger, årligt:

Formand: 75.000DKK

Øvrige medlemmer: 3.700 DKK