Padborg Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Varsling ændring Almindelige Bestemmelser

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om...

Motivationstarif

Ændring af afregningsmetode fra 1-1-2020. Nedenfor er der et link t...
Lidt om værkets historie

Den 13. maj 1959 nedsattes et forberende udvalg, der skulle undersøge mulighederne for oprettelse af et fjernvarmeværk i Padborg. Den 4. februar 1960 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og allerede i august 1960 blev anlægsarbejdet påbegyndt på baggrund af 55 bindende tilmeldinger. I starten var værket rent oliefyret, men fra august 1983 begyndte leveringen af varme fra Stadwerke i Flensborg. Oliefyringen er dermed kun nødvendig, når kong vinter sender massive kuldefronter ind over landet.

Idag har værket mere end 1730 andelshavere/varmeaftagere.

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor.

Tilmeld dig her

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmelding til betalingsservice

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Seneste opslag