Motivationstarif

24. september 2019

Ændring af afregningsmetode fra 1-1-2020.

Nedenfor er der et link til en fil, hvor der er forklaring på, hvordan det opgøres.

Motivationstariffen indføres nu, da vi med udskiftning af vores målere kan sikre, at de, der belaster ledningsnettet mest også er dem, der betaler mest.

Formålet er, at forbrugerne gerne skal være opmærksomme på returtemperaturen, da en bedre returtemperatur sikrer et lavere ledningstab og dermed bedre økonomi.

DOWNLOAD
Motivationstarif.pdf