Samarbejde med Arla om overskudsvarme

11. juni 2019

Samarbejde med Arla om overskudsvarme.

Pressemeddelelse

Strategisk samarbejde omkring overskudvarme

Padborg Fjernvarme indleder et strategisk samarbejde med Arla Foods i Kruså omkring udnyttelse af overskudsvarme.

Det nye samarbejde forventes at gavne både klimaet, borgerne samt virksomhederne i lokalområdet.

Padborg fjernvarmes virksomhedsstrategi omkring nye forsyningskilder, er at afsøge ”lokale stedbundne potentialer”, hvorfor en virksomhed som Arla Foods med sine ambitiøse klimamål helt naturligt har vores opmærksomhed, udtaler Jan Riber Jakobsen, bestyrelsesformand Padborg fjernvarme.

Målet med samarbejdet er en grøn dagsorden, hvor vi afsøger potentialerne ved at konvertere spildvarme til forbrugsvarme til glæde for borgere og virksomheder i lokalområdet.

Padborg fjernvarme har i en årrække indhentet kendskab og erfaringer igennem lignende samarbejdsaftaler i Padborg transportcenter, hvorfor teknologien og teknikken er kendt.


Potentialet ved Arla i Kruså er stort

Beregninger viser at mængden af spildvarme udgør 25 procent af Padborg Fjernvarmes nuværende produktion og derved vil kunne øge den grønne omstilling markant.

Overskudsvarme fra mejeriet i Kruså kan åbne for nye spændende fremtidsperspektiver for lokalområdet i Kruså, såsom muligheden for nye bæredygtige konverteringer ligesom kilden understøtter forsyningssikkerheden for selskabets nuværende forbrugere.