Beregn din besparelse med fjernvarme

Din varmeøkonomi med fjernvarme

Når du har fjernvarme, har du fremtidssikret din varmeforsyning. Fjernvarme er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at priserne er kostægte, og fjernvarmen er er non-profit. Evt. overskud betales tilbage til vores forbrugere.

Kan du få fjernvarme?

Bor du i et af udvidelsesområderne, så skynd dig at tilmelde dig fjernvarme. Jo før vi har den nødvendige tilslutningsprocent, jo før kan vi komme i gang.

 

Hvordan fastsættes prisen for fjernvarme?

Fjernvarmen er non-profit

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: indtægterne skal dække omkostningerne, og vi må ikke have overskud på at levere fjernvarme. Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til forbrugerne.

Prisen for fjernvarme i Padborg ligger under landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige fjernvarmepris i Danmark i januar 2022 var 14.852 kr. for et standardhus på 130 kvm. I Padborg var prisen kun 12.914 kr. Du kan se Varmeprisstatistikken på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Fjernvarmen er andelsejet

Det betyder, at vi er flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften både produktions- og personalemæssigt, når vi udvider forsyningsområdet. Det kommer såvel nuværende som nye forbrugere økonomisk til gode. Derfor er fjernvarme en billig måde at opvarme dit hus på – både ved installation og forbrug.

Padborg Fjernvarme forsyner i dag 1.745 forbrugere i og omkring Padborg med varme. 

 

Vidste du, at...

Fjernvarme er en stabil og driftsikker opvarmningsform, som er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Hvad består min varmeregning af?

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug af varme er, og hvor god du er til at udnytte varmen. 

Det faste del består af et abonnementsbidrag, som du betaler pr. installation, samt et fast bidrag pr. mbolig.

Du kan se vores priser her.

Ca. 1,8 millioner boliger i Danmark har fjernvarme

1.812.332 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme.
Vi
i leverer varme til 1.745 af dem i Padborg og omegn.

72% af al fjernvarmen er baseret på vedvarende energi. 
Vores er baseret på sol og overskudsvarme fra spildevand, køle-, frysehuse og el-produktion.

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903.
Der har været fjernvarme i Padborg siden 1960. 

 

Mere information

Tilmelding til fjernvarme

Din tilslutningspris

Nye fjernvarmeområder

Kollund, Kollund Østerskov og Padborg industriområde

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 7467 3325

Mail: kontor@padborgfjernvarme.dk