Padborg Fjernvarmes historie

Den 13. maj 1959 nedsattes et forberende udvalg, der skulle undersøge mulighederne for oprettelse af et fjernvarmeværk i Padborg.

Den 4. februar 1960 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og allerede i august 1960 blev anlægsarbejdet påbegyndt på baggrund af 55 bindende tilmeldinger.

I starten var værket rent oliefyret, men fra august 1983 begyndte leveringen af varme fra Stadwerke i Flensborg. Oliefyringen er dermed kun nødvendig, når kong vinter sender massive kuldefronter ind over landet.

Padborg Fjernvarme er andelsejet, dvs. forbrugerne ejer værket. Den konstellation sikrer stabile priser og fokus på forbrugeren.
Den årlige generalforsamling er vores øverste myndighed, hvor vores forbrugere kan være med til at øve indflydelse på værkets fremtid, eventuelt ved at stille op til bestyrelsen.

Idag har værket mere end 1730 andelshavere/varmeaftagere, og en del af varmen kommer fra det store solfangeranlæg på 13.000 m2 og fra Arla, hvor vi får overskudsvarme fra deres spildevand. Dertil kommer overskudsvarme fra køle- og frysehuse. Den resterende varme er overskudsvarme fra el-produktionen på Stadtwerke i Flensborg.

Varmekunder i vores nye områder vil få deres varme fra en ny varmepumpe, således at vi løbende udvider produktionen af grøn varme til nye forbrugere.