Udsættelse af generalforsamling

5. marts 2021

På baggrund af det nuværende forsamlingsforbud er det fortsat ikke muligt at indkalde til
generalforsamling.
Så snart situationen giver mulighed for, at der indkaldes til generalforsamling, vil andelshaverne blive
orienteret via vores hjemmeside samt annonce i Ugeavisen, Nyt fra Bov. Indtil ordinær generalforsamling
afholdes fortsætter den nuværende bestyrelse.