Gasprisstigningen påvirker ikke fjernvarmeprisen i Padborg

29. september 2021

Gasprisstigningen påvirker ikke fjernvarmeprisen i Padborg.
Hvis man følger med i energipriserne, er det næppe gået nogens næse forbi at både el-priserne og gaspriserne er høje lige nu. Det er forskellige forhold, der påvirker disse markeder – men det påvirker ikke fjernvarmeprisen i Padborg.
Padborg Fjernvarmes primære produktion sker på varme fra Stadtwerke i Flensborg. Her er der lavet en samhandelsaftale, der sikrer at prisen kun kan stige marginalt, de næste fem år aftalen løber.