Bestyrelsen for Padborg Fjernvarme har besluttet, at arbejde med at udlægge fjernvarme i Kruså. Området er stort, og det vil tage en årrække at nedlægge rør og stikledninger, hvorfor Kruså er blevet inddelt i 7 områder. Det første område, hvor interessen for tilkobling undersøges er området med skolen og hallen, og hvis der er interesse nok sendes projektforslag til kommunen til godkendelse.